2003 TIEFF Staff

 

Festival Staff

President : Hu Tai-Li

Program director : Hu Tai-Li ; Lin Wen-Ling

International Coordinator : Jacob Huang

Domestic Coordinator : Tung Li-Hua

Administrative Coordinator : Wu Pei-Hua

Editor:David Blundell

 

Selection Committee

Lin, Wen-Ling

Hu, Tai-Li

Li, Tzu-Ning

Tsao, Jy-Peng

Wang, Wei-Tsy

Hsieh, Shih-Chung

Yu, Kan-Ping

Ma, Teng-Yu

Jonathan Chen

Jacob Huang

 

Website By

Lin, Chun-Chi

Hsieh, Su-Lien

Alex Lin

Tsai, Yao-Kuang

Wu, Pei-Hua